Dnr: FAK2 2010/16:2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2008

 

Kurskod: MAGA43
Matematik för datavetare, 7.5 hp
(Mathematics for Computer Scientists, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Eriksson Kimmo, Gavel Hillevi. Diskret matematik och diskreta modeller, del I. Senaste upplagan. Studentlitteratur, Lund.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2010-02-26

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se