Dnr: FAK 2008/6:30

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: EMGB13
Reningsteknik, 15 hp
(Cleaning technologies, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: B


Böcker
Persson, Per-Olof. Miljöskyddsteknik. ISSN 1402-7615.

Kompendier
Kompletterande material, t ex artiklar och utdrag ur annan litteratur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-09-03

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se