Dnr: FAK2 2008/7:4

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2008

 

Kurskod: MAGC01
Fourieranalys, 7.5 hp
(Fourier Analysis, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C


Böcker
Walker, James S. Fourier Analysis. New York: Oxford University Press, 1988. ISBN 0-19-504300-6.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-05-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se