Dnr: FAK1 2008/6

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Informatik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: ISAD14
Modellering av informationssystem, 15 hp
(Advances in Information Systems Modelling, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression: D


Böcker
Avison, D. Information Systems Development : Methodologies, Techniques and Tools. Upplaga 4. London: McGraw-Hill.

Blaha, M & Rumbaugh, J. Object-Oriented Modeling and Design with UML. Upplaga 2. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-196859-9.


Referenslitteratur

Dori, D. Object-Process Methodology : A Holistic Systems Paradigm. Berlin: Springer-Verlag.

Erl, T. Service-Oriented Architecture : Concepts, Technology, and Design. Upper Saddle River: Pentice Hall PTR : Pearson Education, 2005. ISBN 0-13-185858-0.

Hoffer, J A. Modern Systems Analysis and Design. Upplaga 4. Upper Saddle River: Pearson Education International, 2005. ISBN 0-13-127391-4 (International ed.).

Lankhorst, M. Enterprise Architecture at Work : Modelling, Communication, and Analysis. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2005. ISBN 978-35402-4371-7 eller 3-540-24371-2.

Olivé, A. Conceptual Modeling of Information Systems. Berlin, New York: Springer-Verlag, 2007. ISBN 9783540393894.

Weske, M. Business Process Management : Concepts, Languages, Architectures. Berlin, New York: Springer-Verlag, 2007. ISBN 9783540735212.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2008-02-25

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se