Dnr: FAK2 2008/6:26

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: EMGA93
Energiteknik, 7.5 hp
(Energy Engineering, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: A


Böcker
Energifaktaboken. Stockholm: Svensk energiförsörjning, 2006. Finns som nätupplaga som kan nås via datorerna på universitetet.

Alvares, Henrik. Energiteknik del 1. Studentlitteratur. ISBN 91-44-04509-3.

Kompendier
Kopierat material som säljes via Studerandeexpeditionen tillkommer.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-06-11

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se