Dnr: FAK2 2011/57:2

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Materialteknik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: MTGC11
Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik, 15 hp
(Degree Project for Bachelor of Science in Mechanical Engineering, 15 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå


Det finns ingen fastställd litteratur för denna kurs. Examinator och den studerande väljer i samråd litteratur så att den anknyter till det enskilda arbetet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2011-06-15

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se