Dnr: FAK2 2008/8:18

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Materialteknik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: CBAEM1
Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik, 30 hp
(Degree Project for Master of Science in Engineering, Mechanical Engineering, 30 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression: E


Det finns ingen fastställd litteratur för denna kurs. Examinator och den studerande väljer i samråd litteratur så att den anknyter till det enskilda arbetet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-05-12

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se