Dnr: Fak1 2007/10

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Statistik

Litteraturlista

Gäller från och med vt 2008

 

Kurskod: STGC01
Statistisk teori, 7.5 hp
(Statistical Theory, 7.5 ECTS)
Utbildningsnivå: grundnivå
Progression: C


Böcker
Wackerly,D., Mendenhall, W. & Scheaffer, R. Mathematical Statistics with Applications. Duxbury, 2002.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2007-12-18

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se