Dnr: FAK2 2007/147:9

 

Logotype of Karlstad University

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Kemiteknik

Litteraturlista

Gäller från och med ht 2007

 

Kurskod: CKAE90
Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik, 30 hp
(Degree Project, 30 ECTS)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression:Kurslitteratur väljs i samråd med examinator och handledare.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2007-11-05

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00  Fax 054-700 14 60
information@kau.se  www.kau.se