Notera

Litteraturlistan kommer att fastställas och göras tillgänglig på denna sida i god tid före kursstart.


Note

The reading list will be approved and made available here in good time before the start of the course.