Kurstorget

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå (HIA600)
Anmälningskod Termin Studietakt Studietid Kursansvarig  
34550 ht -19 50 dag, v35-44 Stefan Backius
36352 ht -20 50 dag, v36-45 Stefan Backius Kurstorgssida saknas