Kurstorget

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv (FYGA02)
Anmälningskod Termin Studietakt Studietid Kursansvarig  
50934 vt -08 25 kväll, v4-20 Claes Uggla
51859 vt -09 25 kväll, v4-23 Claes Uggla
52925 vt -10 25 kväll, v4-23 Claes Uggla
15829 vt -11 25 kväll, v04-23 Claes Uggla
33557 vt -19 33 kväll, v6-18 Claes Uggla
35869 vt -20 33 kväll, v5-18 Claes Uggla