Kurstorget

Musik i klass 2
Startvecka: 4 (vt -16) slutvecka: 23
Ämne: Kurser i musiklärarutbildningen
Kurskod: MUGL14 Anmälningskod: KAU-25568 Kursansvarig: Gunnel Holmgren Kursadministratör: Ulrika Lindblad
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart