Kurstorget

Grundläggande trefassystem, elmaskiner och transformatorer
Startvecka: 4 (vt -14) slutvecka: 23
Ämne: Elektroteknik
Kurskod: ELGB31 Anmälningskod: KAU-24867 Kursansvarig: Torbjörn Berg Kursadministratör:
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart