Kurstorget

Europakunskap
Startvecka: 4 (vt -12) slutvecka: 23
Ämne: Statsvetenskap
Kurskod: SVGA17 Anmälningskod: KAU-17445 Kursansvarig: Malin Stegmann McCallion Kursadministratör: Katarina Ålander
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart