Kurstorget

Från och med höstterminen 2020 kommer inte Kurstorget längre att användas för kursinformation.Kurstorget ersätts successivt av andra tjänster, främst "Mitt Kau", och kommer att stängas helt på sikt.

Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet. I Mitt Kau utför du administrativa uppgifter som rör dina studier.

Läs mer om Mitt Kau:
https://www.kau.se/mittkau


Sök på kurskod eller anmälningskod