Kurstorget

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9 (S2GULB)
Anmälningskod Termin Studietakt Studietid Kursansvarig  
U0066 ht -17 25 v36-04 Carina Gårdfeldt
33386 vt -19 25 dag, v4-23 Carina Gårdfeldt
34496 ht -19 25 dag, v37-5 Carina Gårdfeldt