Kurstorget

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9
Startvecka: 36 (ht -17) slutvecka: 04
Ämne: Svenska som andraspråk
Kurskod: S2GULB Anmälningskod: KAU-U0066 Kursansvarig: Carina Gårdfeldt Kursadministratör: Josefin Rönnqvist
Aktuellt

(2017-04-19)

Karlstads universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk". Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Målgrupp
Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Läs mer och ansök till kursen här: https://www.kau.se/karlstads-universitets-uppdrags-ab/uppdragsutbildningar/forskole-och-lararfortbildning/andra-2
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Informationsbrev om kursen 2017-07-04 Josefin Rönnqvist
ADOBE PDF Huvudmannablankett - Skolverkets kompetenshöjande kurs i SvA 2017-04-20 Josefin Rönnqvist