Kurstorget

Statistik II
Startvecka: 24 (som -09) slutvecka: 33
Ämne: Statistik
Kurskod: STGA07 Anmälningskod: KAU-90129 Kursansvarig: Leif Ruckman Kursadministratör: Katarina Svala
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart