Kurstorget

Affärssystem I: Analysmodeller
Startvecka: 4 (vt -11) slutvecka: 13
Ämne: Informatik
Kurskod: ISGB05 Anmälningskod: KAU-54464 Kursansvarig: Odd Fredriksson Kursadministratör: Berit Kessler
Aktuellt
Distans
(2010-10-20)
Detta är en distanskurs där undervisningen sker i lärplattformen It´s Learning
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart