Kurstorget

Andraspråksinlärning
Startvecka: 14 (vt -10) slutvecka: 23
Ämne: Svenska som andraspråk
Kurskod: S2GB05 Anmälningskod: KAU-53521 Kursansvarig: Susanne Duek Kursadministratör: Josefin Rönnqvist
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart