Kurstorget

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer
Startvecka: 4 (vt -08) slutvecka: 23
Ämne: Konst- och bildgestaltning
Kurskod: KBGAB1 Anmälningskod: KAU-51050 Kursansvarig: Monica Furu Kursadministratör: Sigrid Josefsson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart