Kurstorget

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare
Startvecka: 36 (ht -20) slutvecka: 22
Ämne: Pedagogiskt arbete
Kurskod: PAGHLL Anmälningskod: KAU-36377 Kursansvarig: Lotta Österling Kursadministratör: Anders E Johansson
Aktuellt
Närträffar på Karlstads universitet:
(2020-03-19)
Kursen riktar sig främst till dig som har en pedagogisk utbildning och som är eller som kommer att bli en lokal lärarutbildare av VFU-studenter med anknytning till Karlstads universitet. Kursen syftar till att utveckla din egna kompetens som handledare, utveckla dina egna kunskaper om lärarutbildning och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt att utveckla kunskaper och färdigheter för att arbeta som lokal lärarutbildare. Syftet är också att förstå handledningsuppdraget som lokal lärarutbildare i relation till ditt verksamhetsfält.

Närträffar på Karlstads universitet läsåret 20/21:

2020-09-10
2020-11-11
2021-02-09
2021-03-25
2021-05-20

Tid samtliga dagar 9.15-16.00

Välkomna!
Lotta Österling
Kursledare

Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart