Kurstorget

Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik
Startvecka: 14 (vt -20) slutvecka: 23
Ämne: Socialt arbete
Kurskod: SMGC01 Anmälningskod: KAU-35445 Kursansvarig: Ulla Rantakeisu Kursadministratör: Anna Holm
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart