Kurstorget

Fysikalisk kemi B
Startvecka: 4 (vt -20) slutvecka: 13
Ämne: Kemi
Kurskod: KEGBF2 Anmälningskod: KAU-35393 Kursansvarig: Gunilla Carlsson Kvarnlöf Kursadministratör: Lotta Klang
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart