Kurstorget

Individen och samhället
Startvecka: 4 (vt -20) slutvecka: 23
Ämne: Sociologi
Kurskod: SOGA60 Anmälningskod: KAU-35235 Kursansvarig: Elin Vadelius Kursadministratör: Lena Nilsson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart