Kurstorget

Matematik för lärare: Diskret matematik
Startvecka: 4 (vt -20) slutvecka: 13
Ämne: Matematik
Kurskod: MAGK10 Anmälningskod: KAU-35031 Kursansvarig: Martin Lind Kursadministratör: Stina Röjder Berglund
Aktuellt

(2020-01-21)
Välkommen till kursen!

För att få tillgång till kursmaterial, gör följande:

1. Skapa ett studentkonto på universitetets hemsida.
2. Registrera dig på kursen via "Min Sida".
3. Logga in på Canvas, där finns allt kursmaterial.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart