Kurstorget

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi
Startvecka: 14 (vt -20) slutvecka: 23
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FEGC47 Anmälningskod: KAU-34880 Kursansvarig: Carolina Camén Kursadministratör: Charlotta Andersson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart