Kurstorget

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession
Startvecka: 36 (ht -20) slutvecka: 2
Ämne: Omvårdnad
Kurskod: OMG001 Anmälningskod: KAU-34817 Kursansvarig: Anette Granlund Kursadministratör: Lisbeth Lindholm
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart