Kurstorget

Industriell ekonomi - examensarbete
Startvecka: 35 (ht -19) slutvecka: 3
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: IEAE02 Anmälningskod: KAU-34512 Kursansvarig: Patrik Gottfridsson Kursadministratör: Charlotta Andersson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart