Kurstorget

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik
Startvecka: 45 (ht -19) slutvecka: 3
Ämne: Informatik
Kurskod: ISAD22 Anmälningskod: KAU-34379 Kursansvarig: John Sören Pettersson Kursadministratör: Berit Kessler
Aktuellt
Welcome to the course / Välkommen till kursen
(2019-03-20)
This is a campus course with a study pace of 50% and running week V45 - V03 (4 th of November - 17 th of January).
Language: English.
The course is included in the Master´s Program in Information Systems.

Schedule, syllabus and literature list can be found below.
The schedule is to be determined no later than two weeks before the start of the course.
Literature list no later than four weeks before the start of the course.

The course uses the Canvas platform.


Kursen läses V45 - 03 på campus, studietakt 50%, som program- och fristående kurs.
Kursen ges på engelska.
Även inlämning och presentation av inlämningsuppgifter sker på engelska.

Schema, kursplan och litteraturlista finner du nedan.
Schemat fastställes senast två veckor före kursstart.
Litteraturlistan senast fyra veckor före kursstart.

Kursen använder sig av lärplattformen Canvas.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart