Kurstorget

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete
Startvecka: 45 (ht -19) slutvecka: 3
Ämne: Psykologi
Kurskod: PSGB06 Anmälningskod: KAU-34274 Kursansvarig: Nina Svensson Kursadministratör: Monica Eriksson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Informationsbrev LÄS 2019-06-25 Administratör