Kurstorget

Energi- och miljöoptimering
Startvecka: 4 (vt -20) slutvecka: 23
Ämne: Miljö- och energisystem
Kurskod: EMAD11 Anmälningskod: KAU-34224 Kursansvarig: Lars Nilsson Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart