Kurstorget

Huvudinstrument II, västerländsk konstmusik
Startvecka: 4 (vt -20) slutvecka: 23
Ämne: Musik
Kurskod: KOGV03 Anmälningskod: KAU-34206 Kursansvarig: Ann Elkjär Kursadministratör: Ulrika Lindblad
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart