Kurstorget

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik
Startvecka: 45 (ht -18) slutvecka: 3
Ämne: Informatik
Kurskod: ISAD22 Anmälningskod: KAU-33828 Kursansvarig: John Sören Pettersson Kursadministratör: Berit Kessler
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart