Kurstorget

Userinnovation I
Startvecka: 35 (ht -19) slutvecka: 44
Ämne: Maskinteknik
Kurskod: MSAD98 Anmälningskod: KAU-33700 Kursansvarig: Monica Jakobsson Kursadministratör: Elena Kullinger
Aktuellt

(2019-03-15)
Kursen ges i läsperiod 4 med kursstart i vecka 35.
För schema, se "Schema Timeedit".
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart