Kurstorget

Fysisk planering i praktiken
Startvecka: 35 (ht -19) slutvecka: 3
Ämne: Kulturgeografi
Kurskod: KGGB49 Anmälningskod: KAU-33514 Kursansvarig: Lena Grip Kursadministratör: Inger Magnusson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart