Kurstorget

Individen och samhället
Startvecka: 4 (vt -19) slutvecka: 23
Ämne: Sociologi
Kurskod: SOGA60 Anmälningskod: KAU-33485 Kursansvarig: Anna-Lena Haraldsson Kursadministratör: Lena Nilsson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Försättsblad för hemtenta 2019-04-24
ADOBE PDF Blankett - Försäkran om att plagiering ej skett 2019-01-11
ADOBE PDF Information om fusk och plagiat 2019-01-11