Kurstorget

Sociologi IV, Examensarbete
Startvecka: 4 (vt -19) slutvecka: 23
Ämne: Sociologi
Kurskod: SOAD30 Anmälningskod: KAU-33479 Kursansvarig: Anna-Lena Haraldsson Kursadministratör: Lena Nilsson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart