Kurstorget

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet
Startvecka: 35 (ht -19) slutvecka: 3
Ämne: Omvårdnad
Kurskod: OMG026 Anmälningskod: KAU-33453 Kursansvarig: Kristina Rendahl-Laage Kursadministratör: Lisbeth Lindholm
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart