Kurstorget

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession
Startvecka: 4 (vt -19) slutvecka: 23
Ämne: Omvårdnad
Kurskod: OMG001 Anmälningskod: KAU-33442 Kursansvarig: Staffan Nolhage Kursadministratör: Lisbeth Lindholm
Aktuellt
Kursansvariga är
(2018-10-17)
Anette Granlund och Staffan Nolhage.
Litteratur som används i början på terminen
(2019-01-09)
Edberg, Anna-Karin & Wijk, Helle. Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur, 2014.
Ehrenberg, Anna & Wallin, Lars. Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur, 2014.
Friberg, Febe & Öhlen, Joakim. Omvårdnadens grunder - perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur, 2014.
Obligatoriskt! Webbregistrering
(2019-01-09)
För att behålla din programplats behöver du registrera dig på sjuksköterskeprogrammet och första terminens kurs, vt-19. Webbregistreringen är öppen mellan 14--21 januari. Det går inte att registrera sig före eller efter denna period.

Se mer info i Välkomstbrevet.

Om du har frågor, kontakta lisbeth.lindholm@kau.se
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Schema v. 4-23 2019-01-15 Staffan Nolhage
ADOBE PDF Välkomstbrev 2018-12-13 Kursledningen