Kurstorget

Fysikalisk kemi B
Startvecka: 4 (vt -19) slutvecka: 13
Ämne: Kemi
Kurskod: KEGBF2 Anmälningskod: KAU-33422 Kursansvarig: Jan van Stam Kursadministratör: Lotta Klang
Aktuellt
Innedagar - obligatoriska moment
(2018-12-03)
Följande dagar och moment är obligatoriska för att uppnå godkänt resultat på kursen Fysikalisk kemi B:

5-8 mars: laborationer
19 mars: tentamen (ytterligare tillfällen 2019: 2 maj och 10 juni)
29 mars: redovisning av projekt

Om ni har förhinder, kontakta omgående Jan van Stam (Jan.van.Stam@kau.se)
Fel i litteraturlistan!
(2018-12-03)
Hej
På grund av olyckliga omständigheter är det fel i litteraturlistan. Rätt skall vara:

Huvudbok
Elements of Physical Chemistry, 7th edition, Peter Atkins & Julio de Paula, Oxford,
ISBN 978 0 19 872787 3

Formelsamling. Får användas på tentamen.
SI Chemical Data, 7th edition, Allan Blackman & Lawrence Gahan, Wiley,
ISBN 978 0 7303 0246 9

Rekommenderas för den som så önskar. Får användas på tentamen.
Maths for Chemistry, 2nd edition, Paul Monk & Lindsey Munro, Oxford,
ISBN 978 0 19 954129 4
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Välkommen till kemiämnet 2018-12-03 Jan van Stam
ADOBE PDF Schema 2018-12-03 Jan van Stam