Kurstorget

Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar
Startvecka: 4 (vt -19) slutvecka: 23
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVAD61 Anmälningskod: KAU-33351 Kursansvarig: Anna Brunström Kursadministratör: Inger Bran
Aktuellt
Welcome to the course
(2018-11-20)
When admitted to this course, you register yourself via “MyPage” on www.kau.se, log in with your student account. To activate your student account, see link below. If there are any problems regarding the student account, kindly contact the Student ITsupport: studentsupport@kau.se

For questions regarding admittance, pre requisites a s o, please contact our admissions office, link below.

For questions regarding this specific course and its contents, please contact the course convener.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart