Kurstorget

Barnets rätt
Startvecka: 45 (ht -19) slutvecka: 3
Ämne: Socialt arbete
Kurskod: SMAB07 Anmälningskod: KAU-33177 Kursansvarig: Birgitta H Svensson Kursadministratör: Anna Holm
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
Unknown Välkomstbrev 2019-09-30 Anna Holm, Birgitta Svensson