Kurstorget

Barnets rätt
Startvecka: 45 (ht -19) slutvecka: 3
Ämne: Socialt arbete
Kurskod: SMAB07 Anmälningskod: KAU-33177 Kursansvarig: Helén Olsson Kursadministratör: Anna Holm
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart