Kurstorget

Introduktion riskhantering i samhället
Startvecka: 35 (ht -19) slutvecka: 44
Ämne: Risk- och miljöstudier
Kurskod: RHAD01 Anmälningskod: KAU-33039 Kursansvarig: Johanna Gustavsson Kursadministratör: Malin Sandén
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart