Kurstorget

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext
Startvecka: 50 (ht -19) slutvecka: 3
Ämne: Omvårdnad
Kurskod: OMGF10 Anmälningskod: KAU-32949 Kursansvarig: Desirée Burenlind Kursadministratör: Cristina Ljunggren
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart