Kurstorget

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner
Startvecka: 14 (vt -20) slutvecka: 44
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGB24 Anmälningskod: KAU-32850 Kursansvarig: Kenny Pettersson Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart