Kurstorget

Statistik II
Startvecka: 35 (ht -19) slutvecka: 3
Ämne: Statistik
Kurskod: STGA07 Anmälningskod: KAU-32784 Kursansvarig: Dan Larsson Kursadministratör: Katarina Svala
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Välkommen till STGA07 2019-05-08 Dan Larsson och Katarina Svala