Kurstorget

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner
Startvecka: 14 (vt -19) slutvecka: 23
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGB24 Anmälningskod: KAU-32665 Kursansvarig: Carina Rehnström Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Registrering!
(2019-04-01)
Glöm inte bort att registrera dig. Har du problem med registrering kontakta din kursadministratör.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart