Kurstorget

Geokonstruktion
Startvecka: 4 (vt -19) slutvecka: 13
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGC13 Anmälningskod: KAU-32662 Kursansvarig: Malin Olin Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Registering!
(2019-01-18)
Glöm inte bort att registrera dig. Har du problem med registrering kontakta kursadministratör.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart